بیولوژی باورها (کشف قدرت آگاهی،ماده و معجزات)

جدید

کتاب بیولوژی باورها نوشته دکتر بروس لیپتون از نقطه نظر علمی به شما نشان می دهد که، سبک زندگی شما کنترل سلامتی تان را برعهده دارد نه ژنتیکت تان. بروس لیپتون با دیدی علمی نشان می دهد که برای بازیابی سلامت تان، ذهن از داروها قدرتمندتر است. این اطلاعات نشان می دهد که سلامتی شما بیشتر مسئولیت خودتان است و نباید فقط قربانی ژن هایتان باشید. فرهاد توحیدی ترجمه و انتشارات سیمای دانش چاپ و نشر این کتاب را برعهده داشته است.

شما را به مطالعه ی قسمتی از کتاب بیولوژی باورها در سایت خرید کتاب با تخفیف بوکالا دعوت می کنیم.

جزییات بیشتر

پیشنهاد شگفت انگیز

21,600 تومان

24,000 تومان

- +

 
معرفی کتاب

قسمتی از کتاب بیولوژی باورها

در بخشی از کتاب بیولوژی باورها کتاب ارزشمند دکتر بروس لیپتون می خوانیم:

اگر می توانستید هر کسی باشید، چگونه می شدید؟ من وقت زیادی از را صرف این سؤال می کردم. تخیل تغییر هویت ام به شدت ذهن ام را مشغول کرده بود چون می خواستم هر کسی غیر از خودم باشم. من به عنوان یک بیولوژیست سلولی و استاد دانشکده پزشکی شغل خوبی داشتم، ولی این موضوع این واقعیت را جبران نمی کرد که زندگی شخصی من در بهترین حالت لنگی هایی دارد. تا بیشتر تلاش می کردم شادی و رضایت را در زندگی شخصی ام پیدا کنم، نارضایتی و ناخرسندی بیشتری به من دست می داد. در لحظاتی که می اندیشیدم، به این راه حل می رسیدم که تسلیم زندگی ناشادم شوم. به این نتیجه رسیدم که سرنوشت تقدیر خوبی برایم رقم نزده است، و باید آن را قبول کنم.

در پاییز ۱۹۸۵ نگرش افسرده و جبرگرای من در یک لحظه دگرگونی عوض شد. از پست خود در دانشکده پزشکی دانشگاه ویسکانسین استعفا داده بودم و در یک کالج پزشکی دور در کارائیب درس می دادم. چون این کالج از جریان اصلی آکادمیک خیلی دور بود، فرصت داشتم که خارج از پارامترهای صلب اعتقادی ای که در دانشگاه های عادی حاکم اند فکر کنم. دور از برج های عاج و منزوی در یک جزیره زمردی رنگی در دریای آبی کارائیب، یک تجلی علمی را تجربه کردم که باورهای من در مورد ماهیت حیات را خرد کرد.

لحظه دگرگون کننده من زمانی رخ داد که داشتم تحقیقات خود را روی مکانیسم هایی مرور می کردم که سلول ها به وسیله آنها فیزیولوژی و رفتارشان را کنترل می کنند. ناگهان درک کردم که حیات یک سلول اساسا توسط محیط فیزیکی و انرژتیک آن و فقط با تأثیر کمی از ژنهایش کنترل می شود. ژنها صرفا اوزالیدهای مولکولی ای هستند که برای ساختن سلولها، بافت ها و اندام ها به کار می روند. محیط در نقش یک پیمانکاری عمل می کند که این اوزالیدهای ژنتیکی را می خواند و بررسی می کند و در نهایت مسئول ویژگی حیات یک سلول است. این هشیاری، یک سلول از محیط است که عمدتا مکانیسم های حیات را به حرکت در می آورد.

بروس لیپتون

من به عنوان یک بیولوژیست سلولی می دانستم که بینش های من پیامدهای شدیدی برای زندگی ام و زندگی سایرین خواهند داشت. من با دقت مطلع بودم که هر انسانی از تقریبا پنجاه تریلیون سلول ساخته شده است. من زندگی تخصصی ام را به فهم بهتر سلول ها اختصاص داده بودم چون در آن زمان می دانستم که، و اکنون می دانم که، تا سلول ها را بهتر درک کنیم، بهتر می توانیم مجموعه سلولهای تشکیل دهنده بدن انسانها را درک کنیم و اگر سلول های تکی با هشیاری شان از محيط کنترل شوند، ما انسان های چند تریلیون سلولی نیز همین طور خواهیم شد. ویژگی حیات ما درست همانند یک سلول نه فقط با ژنهای مان بلکه با پاسخ ما به سیگنال های محیطی ای که حیات را اداره می کنند تعیین می شود.

از یک سو، این درک جدید ماهیت حیات یک شوک بود. من برای نزدیک به دو دهه جزم اندیشی محوری بیولوژی این باور که حیات توسط ژنها کنترل می شود - را در ذهن دانشجویان پزشکی برنامه ریزی کرده بودم. از سوی دیگر، فهم جديد من چندان غافلگیر کننده نبود. همیشه تردیدهای آزارنده ای در مورد جبرگرایی ژنتیکی داشتم. بعضی از این تردیدها از ۱۸ سال تحقیقات با بودجه دولتی من روی کلونینگ سلول های بنیادی ناشی می شدند. تحقیقات من در آن زمان (۱۹۸۵) مدارک انکارناپذیری ارائه دادند مبنی بر این که محبوب ترین اصول بیولوژی در رابطه با جبرگرایی ژنتیکی اساسا اشکال دارند اگر چه این مستلزم اقامتی در خارج از دانشگاه های متعارف بود تا آن را کامل درک کنم.

درک جدید من از ماهیت حیات نه فقط به تأیید تحقیقات من با سلولهای بنیادی منجر شد، بلکه درک کردم که یک باور دیگر علم رایج آن زمان را نیز نقض می کند. من مرتب به دانشجویان ام این باور را می گفتم که پزشکی آلوپاتیک تنها نوع پزشکی ای است که در دانشکده های پزشکی جای طرح دارد. این پزشکی که سرانجام سهم محیط مبتنی بر انرژی را تقبل کرد، به همگرایی عظیمی منجر شد که علم و حرفه پزشکی آلوپاتیک، طب مکمل و خرد معنوی باورهای باستان و نوین را یکی می کند.

در سطحی شخصی، در آن لحظه بصیرت می دانستم که صرفا با باور به این که سرنوشت ام این است که یک زندگی شخصی فوق العاده ناموفق داشته باشم، خود را گرفتار کرده بودم. هیچ شکی نیست که انسانها برای چسبیدن به باورهای غلط با هیجان و قاطعیت بالایی ظرفیت عظیمی دارند، و دانشمندان بیش از حد منطقی هم ایمن نیستند. دستگاه عصبی به خوبی توسعه یافته ما، که توسط مغز بزرگ مان هدایت می شود، گواه این است که هشیاری ما بسیار پیچیده تر از هشیاری یک سلول است. هنگامی که ذهن انسانی یکتای ما شامل می شود، می توانیم انتخاب کنیم که محیط را به طرق متفاوتی ببینیم، بر خلاف یک سلول که هشیاری اش انعکاسی تر است.

از این درک جدیدم که می توانم زندگی ام را با تغییر باورهایم تغییر دهم بسیار خوشحال شده بودم. بلافاصله انرژی یافتم چون درک کردم که یک مسیر علم مبنا وجود دارد که مرا از شغل ام به عنوان یک قربانی، همیشگی به پست جدیدم به عنوان یک دهم خالق سرنوشت ام منتقل می کند.

از آن شب جادویی در کارائیب بیش از ۲۵ سال می گذرد. در این سال ها، تحقیقات بیولوژی ادامه داشته است تا دانشی را که در آن صبح زود به دست آورده بودم تأیید کنند. امروزه دو شاخه جدید توسعه یافته علم که معرف مهم ترین حوزه های تحقیقات زیست پزشکی هستند نتایجی را که در کتاب بیولوژی باورها ارائه کرده ام ثابت می کنند.

اولا، علم تبدیل سیگنال ها بر مسیرهای بیوشیمیایی ای تمرکز دارد که سلول ها به وسیله آنها به سرنخ های محیطی پاسخ می دهند. سیگنال های محیطی فرایندهای سیتوپلاسمی ای را درگیر می کنند که می توانند ظهور ژنی را تغییر دهند و از این رو سرنوشت سلول را کنترل کنند، بر حرکات سلولی تأثیر کنند، بقای سلول را کنترل کنند، یا حتی سلول را محکوم به مرگ کنند. علم تبدیل سیگنال درک می کند که سرنوشت و رفتار یک ارگانیسم مستقیما به درک محیط توسط آن بستگی دارد. به بیان ساده، ویژگی زندگی ما بر این مبتنی است که آن را چگونه درک می کنیم.
دوما، علم جدید اپی ژنتیک، که لفظا به معنی کنترل فراتر از ژن ها است، درک متعارف ما از کنترل ژنتیکی را کاملا واژگون کرده است. اپی ژنتیک علم نحوه ی انتخاب، اصلاح و تنظیم فعالیت ژنی توسط سیگنال های محیطی است. این آگاهی جدید نشان می دهد که فعالیت ژن های ما دائما در پاسخ به تجربیات حیات اصلاح می شود. که این باز هم تأکید می کند که ادراکات ما از حیات، بیولوژی ما را شکل می دهند.

ماه ها بعد از اولین چاپ کتاب بیولوژی باورها، مقاله ای در یکی از معتبرترین مجلات، نیچر، بینش های اپی ژنتیکی جالب توجه جدیدی را نشان داد از این که چگونه محیط فعالیت ژنی را در سلول های بنیادی کنترل می کند، که اتفاقا همان موضوع و نتیجه ای است که در فصل دو ارائه داده ام. باید تأکید کنم که خوشحال شدم از این که عنوان آن فصل من «مسئله محیط است، احمق» است، در حالی که عنوان مقاله جدیدتر نیچر «این اکولوژی است، احمق» بود.

بعضی از دانشمندانی که کتاب بیولوژی باورها را خوانده اند می پرسند: «پس این کتاب چه چیز جدیدی دارد؟ دانشمندان پیشرو با مفاهیم پیشنهادی در این جا آشنا هستند، و این نکته خوبی است. مسئله به این واقعیت مربوط می شود که بیش از ۹۹٪ بقیه جمعیت، یعنی مخاطبين عام، هنوز بر اساس این باورهای قدیمی و ناتوان ساز که قربانی ژن هایشان هستند عمل می کنند.

در حالی که امکان دارد دانشمندان محقق با این تغییر جدید واقعا ریشه ای در هشیاری آشنا باشند، این بینش ها هنوز باید به طور قطره چکانی به عموم ارائه شوند. رسانه ها نیز وضعیت را بدتر می کنند به این صورت که مردم را با انبوه بی پایان داستان هایی گمراه می کنند که فرض مسلم می دانند که ژنی شناسایی شده که این سرطان با آن مرض را کنترل می کند. در نتیجه، نیت این کتاب این خواهد بود که معنای این علم پیشتاز را مطرح کند به گونه ای که برای مخاطبين عام قابل فهم باشد. خالصانه امیدوارم که درک کنید که بسیاری از باورهای شما که زندگی تان را پیش می برند غلط اند و محدودیت سازند و به شما القا خواهد شد که این باورها را تغییر دهید. فهم این که سلول ها چگونه به افکار و ادراکات شما پاسخ می دهند در سطحی علمی، مسیر قدرتمند سازی شخصی را روشن می کند. بینش هایی که از طریق این بیولوژی جدید به دست می آوریم قدرت آگاهی، ماده و معجزات را آزاد می کنند.

بیولوژی باورها یک کتاب خودیاری نیست، بلکه یک کتاب خود توانمندساز است. اطلاعات این کتاب دانشی از خود ارائه می دهد و از طریق این دانش قدرت و کنترل زندگی تان را فراهم می کند. این اطلاعات قدرتمندند. این را می دانم. زندگی ای که من با استفاده از این آگاهی به دست آورده ام آنقدر غنی تر و رضایت بخش تر است که دیگر از خود نمی پرسم که اگر می توانستم هر کس دیگری باشم، چه کسی می شدم؟ الان پاسخ واضح است: می خواهم خودم باشم!

 
مشخصات کتاب
عنوان کتاب بیولوژی باورها
عنوان اصلی کتاب The biology of belief : unleashing the power of consciousness, matter miracles
موضوع اصلی کتاب ماوراءالطبیعه
نویسنده دکتر بروس لیپتون
مترجم فرهاد توحیدی
ناشر فرهاد توحیدی
تعداد صفحات 222
وزن 260
سال چاپ 1396
زبان کتاب فارسی
نوبت چاپ 1
ژانر کتاب ماوراءالطبیعه
قطع رقعی
مشخصات تکمیلی روان فیزیک،زیست شناسی باورها،زیست شناسی مولکولی،یاخته شناسی
شابک 9786000440701

نوشتن دیدگاه

بیولوژی باورها (کشف قدرت آگاهی،ماده و معجزات)

کتاب بیولوژی باورها نوشته دکتر بروس لیپتون از نقطه نظر علمی به شما نشان می دهد که، سبک زندگی شما کنترل سلامتی تان را برعهده دارد نه ژنتیکت تان. بروس لیپتون با دیدی علمی نشان می دهد که برای بازیابی سلامت تان، ذهن از داروها قدرتمندتر است. این اطلاعات نشان می دهد که سلامتی شما بیشتر مسئولیت خودتان است و نباید فقط قربانی ژن هایتان باشید. فرهاد توحیدی ترجمه و انتشارات سیمای دانش چاپ و نشر این کتاب را برعهده داشته است.

شما را به مطالعه ی قسمتی از کتاب بیولوژی باورها در سایت خرید کتاب با تخفیف بوکالا دعوت می کنیم.

نوشتن دیدگاه

 
دیدگاه‌ها(2)
1398-12-06

بیولوژی باور

فوق العادست البته کمی زمان برد تا بتونم کامل بخونم و درکش کنم

  • آیا این نظریه برای شما مفید بود؟
  • (0) (0)
1398-10-22

کتاب بیولوژی باورها

پیشنهاد می کنم این کتاب ارزشمند بخونین فوق العادست. دریچه ی جدیدی به روی من باز کرد.

  • آیا این نظریه برای شما مفید بود؟
  • (0) (0)

نظر شما در مورد این کتاب چیست؟

30 محصول مشابه یافت شد

27,000 تومان 30,000 تومان

13,500 تومان 15,000 تومان

40,500 تومان 45,000 تومان

13,050 تومان 14,500 تومان

45,000 تومان 50,000 تومان

13,050 تومان 14,500 تومان

72,000 تومان 80,000 تومان

54,000 تومان 60,000 تومان

45,000 تومان 50,000 تومان

43,200 تومان 48,000 تومان

31,500 تومان 35,000 تومان

20,700 تومان 23,000 تومان

79,200 تومان 88,000 تومان

11,250 تومان 12,500 تومان

13,500 تومان 15,000 تومان

31,500 تومان 35,000 تومان

13,500 تومان 15,000 تومان

41,400 تومان 46,000 تومان

17,910 تومان 19,900 تومان

13,500 تومان 15,000 تومان

22,500 تومان 25,000 تومان

46,800 تومان 52,000 تومان

59,850 تومان 66,500 تومان