ویژه

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

جدید

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین شامل چهار کتاب نویسنده آمریکایی فلورانس اسکاول شین است که با شفا بخشیدن هزاران تن از مردمان، در گشودن گره ها و مسائل زندگیشان، یاوری بزرگ بود. او طبق آموزه های مسیح، بر این باور بود که آدمی هرچه بکارد همان را درو خواهد کرد.

کتاب پرفروش چهار اثر از فلورانس اسکاول شین توسط خانم گیتی خوشدل ترجمه و نشر پیکان مسئولیت چاپ و نشر کتاب را برعهده داشته است.

با ما در سایت خرید کتاب با تخفیف بوکالا با معرفی و قسمتی از کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین همراه شوید.

جزییات بیشتر

پیشنهاد شگفت انگیز

58,500 تومان

65,000 تومان

- +

ناشر: پیکان

 
معرفی کتاب

معرفی کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین شامل چهار کتاب نویسنده آمریکایی فلورانس اسکاول شین است که با شفا بخشیدن هزاران تن از مردمان، در گشودن گره ها و مسائل زندگیشان، یاوری بزرگ بود. اولین اثر بازی زندگی و راه این بازی در سال 1925 چاپ شد. در سالهای بعدی، دومین اثرش کلام تو عصای معجزه گر توست، 1928 نیز منتشر شد. سپس کتابهای سوم و چهارمش با نامهای در مخفی توفیق (1940) و نفوذ کلام (1959) به چاپ رسیدند.

*** خريد کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین ***

در اثر اول (بازی زندگی و راه این بازی) از کتاب چهار اثر از فلورانس، اسکاول شین زندگی را یک بازی می انگارد نه یک پیکار. او طبق آموزه های مسیح، بر این باور بود که آدمی هرچه بکارد همان را درو خواهد کرد؛ یعنی هر آنچه از آدمی در سخن یا عمل آشکار شود (خوب یا بد) به خود او بازخواهد گشت.
ذهن دارای سه بخش نیمه هشیار، هشیار و هشیاری برتر معرفی شده است.
ذهن نیمه هشیار، چون بخار یا برق، قدرت مطلق است بدون مسیر و جهت. هر فرمانی که به آن بدهید بی چون و چرا انجام می دهد و توان فهم و استنباط ندارد.
ذهن هشیار را ذهن نفسانی خوانده اند. این ذهن همان ذهن بشری یا ذهن استدلالی (عقل) است که زندگی را همانگونه که هست می بیند و بر ذهن نیمه هشیار تأثیر می گذارد.
هشیاری برتر یعنی همان ذهن الهی درون انسان و عرصه طرح الهی است. هشیاری برتر را شهود می خوانند که یک نیروی معنویست. اسکاول شین بر این باور است که انسان هرچه را که به زبان می آورد در واقع آنرا به زندگی خود دعوت میکند زیرا بر ذهن نیمه هشیارش اثر گذاشته و اعمالش در جهت تحقق آن شکل میگیرند. مرگ و زندگی در قدرت زبان است.

او در کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین می گوید، اگر کسی موفقیت بطلبد اما اوضاع را برای شکست آماده کند دچار همان وضعی خواهد شد که برای آن تدارک دیده است.
کسی که از نفوذ کلام آگاه شود. به هنگام گفتگو دقت بسیاری بخرج می دهد. هر وضعیت ناهماهنگ نشانه ناهماهنگی در درون انسان است. اگر در باطن، ذره ای واکنش هیجانی نسبت به وضعیت ناهماهنگ وجود نداشته باشد، آن وضع برای همیشه از سر راهش کنار می رود.
انسان باید در لحظه زندگی کند. این بدین معناست که انسان باید همواره از لحاظ معنوی هشیار باشد و در انتظار رهنمودهای خویش و هر فرصتی را در هوا بقاپد.
کاربرد عبارت های تاکیدی راهی است برای تأثیر بر ذهن نمیه هشیار. پس فقط عباراتی را بیان کنید که از هر جهت مناسب حال خود می یابید.
طبق قانون کارما، پندار و کردار انسان دیر یا زود با دقتی حیرت انگیز به خود او باز می گردد.
اسکاول شین بیان می دارد که مسیحیت بر پایه قانون بخشش استوار است و مسیح ما را از عقوبت قانون کارما رهانیده است.
اسکاول شین میگوید، اگر خطای گذشته را نمیتوان جبران کرد، دست کم اثر آنرا با مهربانی در حق کسی دیگر میتوان خنثی کرد. غصه و حسرت و ندامت، تن را پاره پاره و فضای پیرامون را مسموم می کند.

در رابطه با شهود، اسکاول شین در کتاب چهار اثر از فلورانس می گوید که برای انسان آگاه از نفوذ کلام که رهنمودهای شهودی خود را دنبال می کند، انجام هیچ کاری چندان دشوار نیست. به یمن کلام، نیروهای غیبی را به عمل وا میدارد و به امور خود صورتی تازه میبخشد. برای عینیت بخشیدن به خواسته خود ابتدا رهنمودی مشخص بطلبید و بگویید: خدای من، راه را به من نشان بده و اگر باید کاری بکنم آنرا بر من آشکار کن. پاسخ از طریق شهود (دل آگاهی) خواهد آمد (از طریق اظهار نظری تصادفی از جانب کسی، عبارتی در کتاب، و یا هر راه دیگری) براستی که شهود خطاناپذیر است.

اسکاول شین میگوید، درست طلبیدن خواسته بسیار مهم است. تأکید مداوم سبب میشود که اعتقاد در ذهن نیمه هشیار استقرار یابد. ذهن الهی بی زمان و بی مکان است؛ بنابراین، کلام بی درنگ به مقصد میرسد و بی ثمر باز نخواهد گشت. در هنگام طلبیدن، انسان باید دست از استدلال بکشد و کار را به خرد لایتناهی بسپارد که به بهترین و حیرت انگیزترین شیوه محقق میگردد. به عبارتی، قواعد ساده بازی تحقق خواستها، ایمان بی باکانه، عدم مقاومت و محبت است.

به تعبیر اسکاول شین، قوه تخیل،نیرویی خلاق است و همواره باید کلامی را انتخاب کرد که در آن بارقه اجابت خواسته و برآورده شدن آرزو باشد. او می گوید ترس، تردید، نگرانی، خشونت و نفرت، سلولهای بدن را از هم پاشانده و به سیستم ایمنی بدن آسیب می زند و همین موضوع، دلیل وقوع همه بیماری ها و مصیبت هاست. شادمانی و سلامتی با کنترل کامل هر نوع احساسات هیجانی حاصل می شود.  

*** خريد اینترنتی کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین ترجمه گیتی خوشدل ***

قسمت هایی از متن کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

پیام کتاب چهار اثر فلورانس اسکاول شین را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

 • راز موفقیت این است که آنچه را انجام می دهید برای دیگران جالب توجه کنید. خود علاقمند باشید، دیگران نیز علاقمند خواهند شد.
 • زندگی در گذشته و ناله و مویه از بداقبالی های پیرامونتان حصاری بلند می کشد.
 • موفقیت راز نیست، نظام است.
 • تنها آن چیزی را به خود جذب میکنید که بینهایت بدان فکر می کنید.
 • هرگاه بدانیم هر آنچه بفرستیم به خودمان باز میگردد، تازه آنگاه شروع میکنیم به ترسیدن از بومرنگهای خودمان.
 • آنچه حتی انتظارش هم نمیرود پیش می آید! این اندیشه ای است که ذهن استدلالی یارای ایستادگی در برابر آنرا ندارد.
 • دشمنان انسان افکار خودش است: تردیدها، ترس ها و واهمه ها.
 • خود را ثروتمند و موفق احساس کنید تا ناگهان چکی به مبلغ هنگفت یا پیشکشی زیبا هدیه بگیرید.
 • وقتی دعا می کنید طوری عمل کنید انگار پیشاپیش آنرا ستانده اید.
 • در عرصه زندگی، به ساز زندگی باید رقصید.
 • هرگز از کمبود و تنگدستی حرف نزنید زیرا از سخنان تو بر تو حکم خواهد شد. وانگهی به هر چه توجه کنید با آن یکی می شوید و آنرا جذب می کنید. پس مدام به چیزهای دلپذیر و زیبا توجه کنید تا با آنها تماسی نامرئی و باطنی داشته باشید. چندی نمی گذرد که همه آنها وارد زندگیتان می شوند.
 • هر رویداد زندگیتان تبلور اندیشه ای است که از طریق ترس یا ایمان به زندگی خود فراخوانده اید. یعنی همان چیزی که برایش تدارک دیده اید.
 • کاری کنید که نشان بدهد در انتظار آمدنش هستید. چون تنها ایمان فعال شده بر ذهن نیمه هشیار اثر می گذارد.
 • وقتی چشم امیدتان به خداست، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد؛ هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نباید؛ هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید.
 • دعا، تلفن شما به خدا و شهود، تلفن خدا به شماست. شهودی زیستن یعنی چهار بعدی زندگی کردن.
 • بر سر چند راهی ها، رهنمود بخواهید؛ مطمئن باشید هدایت خواهید شد. بگذارید خدا هر وضعی را سروسامان ببخشد چون وقتی سعی میکنید خودتان سروسامان دهید، همه کاسه کوزه ها را بهم میریزید. 
 • در قانون معنویت تنها حال وجود دارد و بس! و قبل از آنکه بخوانند من جواب خواهم داد! امروز برای خود اختیار کنید چه کسی را عبادت خواهید نمود. ترس را یا ایمان را؟
 • در هر عمل ناشی از ترس، نطفه شکست نهفته است.
 • در برابر مسائل مالی بگویید روزی رسان من خداست و شگفتیهای عظیم شادی بخش من هم اکنون در پرتو لطف الهی و از راههای عالی به سویم می شتابند.
 • شاید همیشه نتوانیم اندیشه هایمان را مهار کنیم اما کلام خود را می توانیم در اختیار گیریم. تکرار بر ذهن نیمه هشیار اثر می گذارد و آنگاه بر موقعیت تسلط می یابیم.
 • تجربه ها آنقدر تکرار می شوند تا انسان درسهایی را که باید بیاموزد فراگیرد.
 • بر اساس قانون سری بی اعتنایی، وقتی دیگر از هیچ چیز آزرده نشدید، ناراحتی های برونی هم ناپدید می شوند. بنابراین، هرگز به اندیشه های منفی علاقمندی نشان ندهید.
 • راه فراوانی خیابانی یک طرفه است و راه برگشت ندارد. مشیت الهی برای انسان خزانه ای است بیکران.
 • اندیشه های خود را عوض کنید تا در یک چشم برهم زدن همه اوضاعتان عوض شود. زیرا جهان تبلور آرمانها و کلام خودتان است. آنکه از بخت خود گلایه کند به ملکوت نعمت در نمی آید.
 • برای هیچ جیز اندیشه نکنید بلکه در هر چیز با دعا و شکرگذاری خواسته های خود را به خدا عرضه کنید.
 • خدا نگهبان من است پس به هیچ چیز محتاج نخواهم بود.
 • اگر در مسیری چیزی از دست بدهید، در مسیری دیگر چیز ارزشمندتری بدست می آورید. 
 • ذهن استدلالی و اراده شخصی راهها را مسدود می کند. طریق خود را به خدا بسپار و بر وی توکل کن که آنرا انجام خواهد داد.
 • به آنچه پیش روی من است با اعجاب می نگرم. تکرار این عبارت، هشیاری را از انتظاری شاد سرشار می کند. وقتی معجزه ها از را می رسند، شتابناک پیش می آیند. پس منتظر معجزه ها باشیم و آنها را به زندگیمان فرا بخوانیم.
 • راههای خدا خردمندانه اند و چاره هایش حکیمانه.
 • هرگز موانع را بزرگ نکنید، توجه خود را روی عظمت خدا معطوف کنید. قدرت خدا را در نظر آورید.
 • تا حد امکان، هر چه کمتر درباره کارهای خود صحبت کنید. آن هم تنها با کسانی که به شما دلگرمی و الهام می بخشند. چون دنیا پر است از آدمهایی که نفوس بد می زنند.
 • در برابر خیر و صلاح خود بیدارم و هرگز فرصتی را از دست نمی دهم.
 • قوی باش و نترس. ترس تنها دشمن آدمی است. هرگاه بترسید، شکست می خورید.
 • از هر چه بترسید، آنرا به سوی خود می کشانید. پس با ایمان راسخ و انتظار پاسخ همه چیز را به خدا بسپارید.
 • به پشت سر نگاه نکنید و به روز سخت نیندیشید که دگربار گرفتار همان اوضاع خواهید شد. تنها درباره مسائل سازنده سخن بگویید.
 • واژه ها و اندیشه ها نوعی دینامیت هستند که باید در کمال شعور و دقت و درک به آنها نزدیک شویم و آنها را بکار بریم.
 • ایمان یعنی خود را در حال ستاندن آنچه طلبیدید ببیینید (تصویرسازی کنیم).
 • از رهنمودهای شهودی خود اطاعت کنیم.
 • با دلی سرشار از اشتیاق الهی، برای آنچه که دارم برکت می طلبم و با شگفتی به فزونی آنها می نگرم.

*** خريد کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین با تخفیف ***

 
مشخصات کتاب
عنوان کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
موضوع اصلی کتاب روانشناسی
نویسنده فلورانس اسکاول شین
مترجم گیتی خوشدل
ناشر پیکان
تعداد صفحات 361
وزن 416 گرم
زبان کتاب فارسی
ژانر کتاب روانشناسی و موفقیت
قطع رقعی
شابک 9799643283376

نوشتن دیدگاه

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین شامل چهار کتاب نویسنده آمریکایی فلورانس اسکاول شین است که با شفا بخشیدن هزاران تن از مردمان، در گشودن گره ها و مسائل زندگیشان، یاوری بزرگ بود. او طبق آموزه های مسیح، بر این باور بود که آدمی هرچه بکارد همان را درو خواهد کرد.

کتاب پرفروش چهار اثر از فلورانس اسکاول شین توسط خانم گیتی خوشدل ترجمه و نشر پیکان مسئولیت چاپ و نشر کتاب را برعهده داشته است.

با ما در سایت خرید کتاب با تخفیف بوکالا با معرفی و قسمتی از کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین همراه شوید.

نوشتن دیدگاه

 
دیدگاه‌ها(2)
1398-11-30

چهار اثر فلورانس

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین بهترین کتابی بوده که خوندم توصیه میکنم بخونینش حال من خوب کرد امیدوارم حال شمارو هم خوب کنه

 • آیا این نظریه برای شما مفید بود؟
 • (0) (0)
1397-10-16

خیلی توصیه میکنم

این اولین کتابی بود که بعد از سالها فراغ تحصیل خوندمش و محتوای کتاب بقدری من رو جذب کرد که پیگیر کتابایی با محتوای مشابه شدم... چیزی که با خوندن مطالب این کتاب ارزو کردم این بود که کاش خانم فلورانس هنوز زنده بود و من بهش مراجعه میکردم... خط به خط کتاب پر از جملات مغزداره و برای آدمای معتقد بسیار بسیار راه گشاست. من در دوره ای این کتاب رو خوندم که دنبال یه راهی برای تامین آرامش روحی میگشتم و به جرات میتونم بگم که راه رسیدن به ارامش درونی از همینجا برای من باز شد. خیلی خوشحالم که این کتاب رو خوندم و حتی برای بار سوم مجددا شروع به خوندش کردم.

 • آیا این نظریه برای شما مفید بود؟
 • (0) (0)

نظر شما در مورد این کتاب چیست؟

30 محصول مشابه یافت شد

رمز کامیابی و شکوفایی

18,000 تومان 20,000 تومان

گام به گام تا مدرسه کیفی

23,400 تومان 26,000 تومان

راز نشر علم

34,650 تومان 38,500 تومان

کار اختلال اضطراب فراگیر...

44,100 تومان 49,000 تومان

5 نقطه قوت خود را بشناسید

13,950 تومان 15,500 تومان

خودت را بشناس (روش های عملی...

33,725 تومان 35,500 تومان

101 باید در مسیر هنرمند شدن

25,200 تومان 28,000 تومان

رنگ آمیزی برای بزرگسالان...

19,800 تومان 22,000 تومان

دگرگونی

18,000 تومان 20,000 تومان

چگونه به اینجا رسیدم

19,710 تومان 21,900 تومان

عاشق خودت باش

35,910 تومان 39,900 تومان

نقشه ی روح

31,500 تومان 35,000 تومان

معجزه مسیحا برزگر

39,600 تومان 44,000 تومان

این راهش نیست

49,500 تومان 55,000 تومان

از خودآگاهی تا خودشناسی

13,500 تومان 15,000 تومان

شاد باش لعنتی

40,500 تومان 45,000 تومان

زندگی بر محور حقیقت

45,000 تومان 50,000 تومان
مقایسه 0