جین آستین

جین آستین فروشگاه اینترنتی کتاب بوکالا
جین آستین در ۱۶ دسامبر ۱۷۷۵ در دهکده کوچک استیونتون، همشایر، به دنیا آمد. او هفتمین فرزند رورند جورج آستین، کشیش بخش، بود. شش برادر داشت و یک خواهر به نام کاساندرا که با او بسیار صمیمی بود. آموزش های ابتدایی را از پدر و برادرهای بزرگترش فرا گرفت. تحصیلات رسمی اندکی داشت و فقط یک سال به همراه خواهرش به مکتب قرائت کلیسا رفت. از آن جایی که پدرش با سواد و اهل کتاب بود از سن کم او را به مطالعه تشویق کرد. آثار اولیه اش را در نوجوانی فقط برای سرگرم کردن خانواده اش می نوشت تا این که حمایت های مداوم خانواده از او یک نویسنده ساخت.
با انتشار رمان های عقل و احساس (۱۸۱۱)، غرور و تعصب (۱۸۱۳)، منسفیلد پارک (۱۸۱۴) و اِما (۱۸۱۶) به عنوان یک نویسنده حرفه ای موفقیت هایی به دست آورد. دو رمان دیگر به نام های کلیسای نورث انگر و ترغیب در سال ۱۸۱۸ پس از مرگ او منتشر شدند. رمانی به نام سندیتون هم در دست نگارش داشت که پیش از اتمامش درگذشت.
آستین پشت درهای بسته می نوشت و خودش را وقف ادبیات کرد نه شهرت. او بین مکاتب ادبی رئالیسم و رمانتیسم پل زد اما همچنان رئالیست باقی ماند. دو اثر ناتمام دیگر به نام های واتسون ها و لیدی سوزان هم از او به جا مانده است. او هشت سال آخر عمرش را در خانه ای در دهکده چاوتون گذراند که امروزه خانه موزه جین آستین است. در ۱۸ جولای ۱۸۱۷ به علت بیماری درگذشت و در کلیسای جامع وینچستر به خاک سپرده شد. از دید بسیاری منتقدان خواندن یکی از کتاب های آستین مانند تجربه ای واقعی از زندگی است؛ در این آثار شخصیت ها را طوری می شناسید که گویی با آن ها زندگی کرده اید و نسبت به آن ها احساس پیدا می کنید.

آثار جین آستین

  • غرور و تعصب
  • عقل و احساس
  • منسفیلد پارک
  • اِما
  • کلیسای نورث انگر
  • ترغیب
  • سندیتون (ناتمام)